Zaslať dopyt/nezáväznú objednávku

Kalibrovaný teplomer do chladničky/mrazničky TFA s kalibračným certifikátom. Štandardne kalibrovaný v troch bodoch +4°C, 0°C, -18°C25.00€ Vpichový teplomer s kalibračným certifikátom-kalibrovaný v bodoch 60,65,70 a 180 °C na kontrolu teploty podávaných jedál a kontrolu teploty vyprážania ( smaženie, teplota v jadre mäsových pokrmov). Merací rozsah 0 °C až + 300 °C Rozlíšenie 1 °C41.00€ Kalibrovaný teplomer a vlhkomer do suchého skladu s kalibračným certifikátom. Kalibrácia v 3. teplotných (10, 20, 30) °C a 3. vlhkostných bodoch (30, 50, 70) %42.00€ Kalibrovaný teplomer a vlhkomer do chladeného skladu skladu s kalibračným certifikátom. Kalibrácia v 3. teplotných (4,6, 10) °C a 3. vlhkostných bodoch (70, 80, 90) %42.00€

Kontaktné údaje:

0/10

Uvedené ceny sú bez DPH. V prípade objednávky bude k cene dofakturovaná DPH, platná v deň zdaniteľného plnenia. Po odoslaní dopytu Vás bude kontaktovať náš pracovník.

© 2009 - 2020 BMS servis s.r.o. Všetky práva sú vyhradené| Ochrana osobných údajov