teplomery kolaz

Profil:

 • opravy a montáže určených meradiel: meračov pretečeného množstva vody na studenú a teplú vodu a meračov tepla a ich členov - prietokomery, teplomery, kalorimetrické počítadlá, tlakomery
 • realizácia, resp. modernizácia vykurovacích systémov
 • zabezpečenie vyregulovania a termostatizácie objektu
 • rozúčtovanie podružných meraní
 • predaj ultrazvukových, indukčných, vírových prietokomerov; mechanických vodomerov; meračov tepla; tepelných čerpadiel
 • rekonštrukcia a montáž vzduchotechniky (klimatizácie)
 • stavebné a inštalatérske práce
 • budovanie kanalizačných prípojok
 • tónovanie a predaj kvalitných omietok, vnútorných farieb, fasádnych farieb, lakov a lazúr
 • realizácia a predaj zatepľovacích systémov
 • antigrafitový servis 
© 2009 - 2024 BMS servis s.r.o. Všetky práva sú vyhradené| Ochrana osobných údajov