teplomery kolaz

Antigrafitový servis:

Ponúkame služby, zamerané na ochranu budov pred grafitmi, ako aj odstraňovanie grafitov z rôznych povrchov. Ochrana pred grafitmi spočíva v nanášaní špeciálnych jednorazových, alebo permanentných antigrafitových prípravkov, ktoré chránia povrch pred grafitmi a zabezpečujú ochranu ošetrenej plochy pred nežiadúcimi vonkajšími vplyvmi.

Antigrafitové nátery:

  1. zvyšujú ochranu pred atmosferickým znečistením
  2. znižujú tvorbu mikroorganizmov
  3. chránia povrch pred vsakovaním vody
  4. zachovávajú vysokú priepustnosť vodných pár
  5. predlžujú životnosť ošetreného materiálu
© 2009 - 2024 BMS servis s.r.o. Všetky práva sú vyhradené| Ochrana osobných údajov