teplomery kolaz

V našom portfóliu ponúkame riešenia kanalizačných prípojok do verejnej kanalizácie, najmä tlakovej, v zmysle zákonov č. 50/1976 Z. z. a č. 364/2004 Z. z. a v súlade technických noriem SR. 

Túto sústavu, tlakovej a gravitačnej kanalizácie vykonávame na mieru podľa situácie a požiadaviek odkanalizovávaného objektu. Ponúkame tiež zabezpečenie všetkých dokumentov a služieb, potrebných pre realizáciu kanalizačnej prípojky v zmysle vyššie uvedených zákonov. 


Ukážky z výstavby tlakovej kanalizácie v dĺžke 70 metrov, pozostávajúcej z prívodnej, gravitačnej časti (obrázok č.1) do prečerpávajúcej šachty (obrázok č.2) a výtlačného potrubia (obrázok č.3), vyúsťujúceho cez revíznu šachtu a potrubie gravitačnej kanalizácie do verejnej kanalizácie

Ďalšie služby:
  • poradenská a konzultačná činnosť
  • rekonštrukcia a montáž vodárenských zariadení
  • stavebné a inštalatérske práce
  • rozúčtovanie podružných meraní
© 2009 - 2024 BMS servis s.r.o. Všetky práva sú vyhradené| Ochrana osobných údajov